Na promenadi 1943. - Šomek, Batalo i ....

Na promenadi 1943. - Šomek, Batalo i ....

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.