Razglednica - Karlovac

Razglednica - Karlovac - Korzo, Radićeva ulica, Ulica kralja Tomislava, pothodnik, sportska dvorana, hotel

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.