Izgradnja Grabrika 1980.-tih

Urbanističko rješenje izradio je projektni biro "Urbanis" 1978. godine (glavni planer ing. Maradin), dok su autori višestambenih objekata arhitekti Tomislav Petrinjak i Đuro Mirković (autor zagrebačke "Mamutice", najveće stambene zgrade u Hrvatskoj). Izvođač je bilo poduzeće "Industrogradnja".
Naselje je trebalo biti jedno od najmodernijih u gradu, s razdvojenim kolnim i pješačkim prometom : zgrade spojene pješačkim platoima (garaže ispod platoa) koje okružuju centralni park s dječjim vrtićem.
Izvedbom nažalost nije realizirano spajanje platoa, a do danas nije uređen centar naselja te je izostala realizacija dvije višestambene zgrade u južnom dijelu naselja. (Luka Krmpotić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.