Gimnazija, maturalno putovanje 1975., Mostar

Maturalno putovanje, 4. razred Gimnazije 1975. godine, stari most u Mostaru, frendice Boba i Darinka (Branimira Krizmanić i Darinka Belavić-danas Vitner)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.