Gimnazija, maturalno putovanje 1975., Dubrovnik

Maturalno putovanje 1975. g., 4. razred Gimnazije, Dubrovnik (Miljenko Kapušin i Branimira Krizmanić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.