Izlet radnika Tvornice "Lola Ribar" u Crikvenicu 1957.

Izlet radnika Tvornice "Lola Ribar" u Crikvenicu 1957. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.