Josip Čurilović, Vera Leš i Joško Leš 1972.

Josip Čurilović, Vera Leš i Joško Leš 1972. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.