Motel Turist

Motel Turist - doček Nove 1975. godine. Na slici Vlado Borovac i Velimir Cvijanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.