Osnovna škola Draganić​, 2. i 4. razred 1950.

Osnovna škola Draganić, 2. i 4. razred 1950. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.