Ispred Adamo kluba 1965. ili 1966 (originalana fotografija koju je snimio Ivica Grepl)

Ispred Adamo kluba 1965. ili 1966 (originalana fotografija koju je snimio Ivica Grepl - sken negativa): Iva, Pleva, Franka, Krešo, Miki, Ličan, Mišo, Đoksa...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.