Mali "kinezi" ispred zida vojarne u Šimunićevoj ulici 1965. ili 1966.

Mali "kinezi" ispred  zida vojarne u Šimunićevoj ulici 1965. ili 1966. godine -  snimio Ivica Grepl

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.