Prijateljice, 21. 11. 1950.: Erna Mrkonjić, Borka Smoljanović, Zdenka Sorko, Mira Bočić, Nada Polić

Prijateljice iz 8. razreda, slikano 21. 11. 1950.: Erna Mrkonjić, Borka Smoljanović (pokojna), Zdenka Sorko, Mira Bočić, Nada Polić (pokojna)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.