Izgradnja Doma umirovljenika Sv. Antun 1987. - Kukuljevićeva ulica

Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, Kukuljevićeva ulica, 1987. godine

U ovoj kući na uglu, sastavljenoj od jedne stare drvene i novije kuće iz 19. st., čije je rušenje počelo 06.01. 2013. g., djetinjstvo i ranu mladost proveo je Veco Holjevac, rođen 22. kolovoza 1917. u Karlovcu. Ovdje je završio 6 razreda gimnazije, zatim se zaposlio kao privatni namještenik. Rano je pristupio revolucionarnom pokretu, posebno se isticao u SBOTIČ – u. Sa 22. godine, postao je član KPJ, da bi 1941. na preporuku Ive Marinkovića bio kooptiran u OK KPH Karlovac. 
Nakon okupacije zemlje Veco rukovodi organiziranjem udarnih grupa i kao član Vojnog komiteta sudjeluje u prikupljanju oružja za predstojeću borbu. 
Već u julu 1941. odlazi na Kordun. S prvom grupom kordunaških partizana učestvovao je u napadu n žandarmerijsku stanicu u Tušiloviću, kada je lakše ranjen. 
Najsnažnije je odjeknuo upad partizana u Karlovac 17.XI 1941. g. Zadatak je bio osloboditi Marijana Čavića, sekretara MK KPH, koji se nalazio u bolnici. Plan akcie izradila je Nada Dimić. No, akcija nije uspjela jer je Čavić prebačen u zatvor neposredno prije dolaska partizanskog voda. Od partizana u ovoj akciji je poginuo Ivica Gojak, dok je Đrođe Momčilović ranjen. Akcija je snažno odjeknula ne samo u Karlovcu, već i u zemlji. 
Krajem 1941. Veco je izabran za političkog komesara Grupe NOP ODRDA za Kordun i Baniju. Zatim je bio na dužnosti političkog komesara, a kasnije komandanta Druge operativne zone. Krajem 1942. postavljen je na dužnost političkog komesara Prvog korpusa NOV Hrvatske. Na toj dužnosti ostao je do kraja rata. U toku rata sudjelovao je u mnogim borbama u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji. 
Poslije rata vršio je najodgovornije funkcije u najvišim republičkim organima Hrvatske. Umro je u Zagrebu 21.srpnja 1970.g. 
Za narodnog heroja proglašen je 23. VII 1951. 
Autor biste koja se jedina održala 1990. ih u parku pored kina "Edison" je akademski kipar Želimir Janeš. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.