Zelena terasa 1987.

Zelena terasa 1987. godine: Željko Radošević, Božidar Jurelinac Keks, Beba ..., Mica ..., Katica ...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.