Učenička produkcija u Zorin domu 1961.

Učenička produkcija u Zorin domu 1961., zborno pjevanje pod vodstvom profesora Vrhovskog 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.