Tekstilova trgovina "Nova moda" u Žitnoj kući 1989.

Tekstilova trgovina "Nova moda" u Žitnoj kući 1989. godine - pranje izloga

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.