Klizanje na Korani 1929. godine (slap)

Klizanje na Korani 1929. godine (slap): sestre Navračić, Nana i Đurđica, Šubert Vlada i Anđelka a u sredini Zlata Kovačić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.