Jugoturbina 1985.

Jugoturbina 1985. - Pogled na Tvornicu pumpi sa skladištem, modela puhani hangar, te valjaonicu betonskog čelika a u pozadini Modelarnu Tvornice pumpi i halu Metalnih konstrukcija

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.