Razglednica - Kino Edison

Razglednica - Kino Edison 
(Fotografije i razglednice iz kolekcije gospodina Nikole Perića. Galerija će biti nadopunjavana u idućih nekoliko mjeseci a u razglednicama i fotografijama voljenog nam grada možemo uživati dobrotom Jasminke Štajcer koja mi ih je ustupila na skeniranje i objavljivanje). 

NAJVEĆE KINO
Kino „Edison“ sa 640 sjedala bilo je 1920. g. veće od i jednog ondašnjeg zagrebačkog kinematografa.
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.