Kafić "Tomato" i Modni salon "Kristijan" sredinom 1980.-tih

Kafić "Tomato" i Modni salon "Kristijan" sredinom 1980.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.