Primorska 10 (prije 8; Stara cesta), Dubovac 1932. godine - danas kuća Maltar

Primorska 10 (prije 8; Stara cesta), Dubovac 1932. godine - danas kuća Maltar

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.