Razglednica - Zorin dom i Crkva sv. Ćirila i Metoda (prije 1930.)

Razglednica - Zorin dom i Crkva sv. Ćirila i Metoda (prije 1930.)
(Fotografije i razglednice iz kolekcije gospodina Nikole Perića. Galerija će biti nadopunjavana u idućih nekoliko mjeseci a u razglednicama i fotografijama voljenog nam grada možemo uživati dobrotom Jasminke Štajcer koja mi ih je ustupila na skeniranje i objavljivanje)

DVORANA OD DASAKA 

Prvi „Zorin – dom“ napravljen je 1884. godine od – dasaka. Bio je na istom mjestu gdje je i današnja zgrada. Građevina je podignuta posebno zbog proslave 25 – godišnjice rada pjevačkog društva „Zora“. Mogla je primiti 3000 osoba!
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.