Gimnazija IV.b 1986./1987.

Gimnazija IV.b 1986./1987. - razrednik: Mladen Božić 
čuče: Vesna Čoholić (Mahranić), Gordana Seljan (Križanić), Irena Milinović, Željka Banjac (Cerovac), Dubravka Hlade (Spudić), Snježana Trgovčić (Mateša), Nevenka Ćelepirović (Cvetković), sjede: Jasminka Jagodić, Natalija Gršić (Jadrić), Melanija Goršić, Dragan Teodorović, Dunja Novosel, Manuela Mladinić Kostelac, Nataša Čortan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.