Maturanti Gimnazije, IV.c, u Hrvatskom domu 9. travnja 1960.

Maturanti Gimnazije, IV.c, u Hrvatskom domu 9. travnja 1960. godine. Razrednik profesor Jakov Nikić sa suprugom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.