Zlatko Prahić​ sa suprugom Ljubicom (djevojački Simić) prije odlaska u Argentinu 1929. godine na izletu u Samoboru

Zlatko Prahić​ sa suprugom Ljubicom (djevojački Simić) prije odlaska u Argentinu 1929. godine na izletu u Samoboru

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.