Nogometni klub Karlovac - "stari stadion"

Nogometni klub Karlovac, "stari stadion", prvi s lijeva Zdenko Klemenčić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.