Tehnička škola, 2. razred, 15. prosinac 1968. godine

Tehnička škola, 2. razred, 15. prosinac 1968. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.