Crkva Sv. Doroteje 1992.

U obilasku crkve Sv. Doroteje – vlč. Juraj Domšić i profesor Vlado Peršin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.