Ekipa iz Kurelčeve na Korani 1958. godine - Neven Bilobrk, Jovanka Babić, Đorđe i Mišo Budišin

Neven Bilobrk, Jovanka Babić, Đorđe i Mišo Budišin - ekipa iz Kurelčeve na Korani, negdje 1958. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.