Banijanci na Korani 1971. ili 1972. godine

Banijanci na Korani na "pontonskom mostu" 1971. ili 1972. godine: Vuković Božo, Polović Ivica, Pavičić Željko, Pribanić Jadranko, Pribanić Davorin i Sljepčević Ljubo

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.