Stari grad Dubovac i Crkva sv. Mihaela 1889. godine

Stari grad Dubovac i Crkva sv. Mihaela 1889. godine, iz albuma Hinka Krapeka.

Crkva je bila romanskog stila, veličine 17 X 6,5 m,  građena od lomljenog kamena. Njezin zidani toranj bio je povrh glavnog ulaza. Na glavnom oltaru bio je kip sv. Mihaela, a na pobočnim oltarima slika sv. Katarine i sv. Jurja. Nije imala sakristiju. Temelji crkve sv. Mihajla još uvijek se  naziru pod Starim gradom  na Dubovcu.

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.