Rukometaši 1977. godine: Milošević, Hrvoj, Šipek, Štrucelj, Vrbetić, Novković, Gerovac čuče: Kurija, Kos, Gačeša, Mandić, Lovrek i Štefan

Rukometaši 1977. godine: Milošević, Hrvoj, Šipek, Štrucelj, Vrbetić, Novković, Gerovac
čuče: Kurija, Kos, Gačeša, Mandić, Lovrek i Štefan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.