Rakovac, Tuškanova ulica - ljeto 1966. godine

Ljeto 1966. godine ispred ulaza na adresi Tuškanova 18 A, Rakovac. Na slici su Boris Žugelj, Željko Kvaternik, Hrvoje Jelinić, Tomica Humljak, Dado Res i Željko Šafranić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.