Radnici tvornice Kanold, švedske tvornice kandita, bombona i čokolada koja je u Karlovcu radila od 1927. do 1931. godine u današnjoj Mihanovićevoj ulici

Radnici tvornice Kanold, švedske tvornice kandita, bombona i čokolada koja je u Karlovcu radila od 1927. do 1931. godine u današnjoj Mihanovićevoj ulici

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.