Razglednica - Šebetićeva ulica i Sinagoga

Razglednica - Šebetićeva ulica i Sinagoga
Sinagoga je otvorena i posvećena 6. rujna 1871.,renovirana 1936. i srušena 1960. godine.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.