Razglednica poslana iz Karlovca 31. 12. 1902. godine

Razglednica poslana iz Karlovca 31. 12. 1902. godine - "Srdačno čestitam Novu godinu sa pozdravom svima"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.