RAKOVAČKA KLAPA krajem 1950.-tih godina

Rakovačka klapa krajem 1950 –tih godina, sjede s lijeva na desno: Mladen Stepinac Pinac, Vojislav Surla Vojo, Dragan Kampić Trumba, Nikola Rentške Rus, Slobodan Maćešić Mačak, Franjo Lulić Franja, Miljenko Licinder Miki, Nikola Lulić Beli i Ivica Poljanac Panac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.