Šimunićeva ulica 1995.

Šimunićeva 23, i 21 ali se ne vidi na slici, jednostavne su građansko - obrtničke palačice zbog kojih se ulica nekad puna malogradskih baroknih kuća prozvala „Gospodska“. U 19. st. su tavani adaptirani za stanovanje, grade se mansardna krovišta što daje draž i postaje karakteristika karlovačkih baroknih i bidermajer kuća. Broj 23 bila je 1770. u vlasništvu užara Janka Tomića. Ne zna se da li je Janko, ili kasniji bogatiji vlasnik, ulaz u kuću uljepšao kasnobaroknim klesanim dovratnikom sa segmentnim lukom. Na nadglavnom kamenu segmentnog luka upisani su inicijali vlasnika „NG“ i broj kuće N=143. U popisu kuća koje iznosi R. Radovinović u knjizi „Stari Karlovac…“ u „Gospodskoj ulici“ 1770. nema tako visokog broja, ali ima u Haulikovoj, pa je moguće da je kuća, kao krajnja u ulici, nekad možda bila dio Haulikove. Inače je život obrtničkih kuća bio je orijentiran u dvorište, poslovan u bačvasto svođenom prizemlju, na dvorišnoj strani bila je također svođena pivnica zaštićena željeznim vratima, a rustični ganjčec spajao je gospodarska krila. Na zabatu kuće još se vidi ostatak naziva nekadašnje gostionice. Danas je Šimunićeva 23 nenastanjena i potpuno ruševna palačica. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.