Umjetničko klizanje 1938.

Dora Baeuerle na klizalištu pored Hrvatskog doma 2. siječnja 1938.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.