Cvjetni korzo 1955. - Guliverov dnevnik

Cvjetni korzo 1955. - Guliverov dnevnik: na slici dr. Dinko Belobrajdić i Miroslav Medarić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.