8.c - OŠ Švarča (Vjekoslav Karas) šk. godina 1977./78.

8.c - Donji red: Snježana Miličević, - Andreja Srdić, Sanda Brozović, Mirjana Pavić, Jasminka Mikša, Ljiljana Marinković; Srednji red: Božica Živković, Mira Mihajlović, Gordana Jović, Damir Sulejmanovski, Mirjana Župetić, Sanja Jurković, Blanka Pletikosić, Damir Matijević, Berislav Škrlac; Gornji red: Željko Grubješić, Dubravko Ivanić, Vlado Petrošanec, Milorad Kukić, Tihomir Vorkapić, Nenad Brnardić, Stanka Lesić (razrednica), Darko Šepac, Momir Šeat, Robert Špehar
 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.