8.b - OŠ Švarča (Vjekoslav Karas) šk. godina 1977./78.

8.b - Donji red: Aleksandar Lončar (razrednik), Dražen Perković, Bojan Kuhar, Zoran Gajšak, Dubravko Lugarić, Tihomir Kirinčić, Ivica Sertić; Srednji red: Milena Romčević, Vera Škrlac, Andreja Goršić, Vesna Colnar, Elvira Sertić, Anka Vujnović, Željka Škrlac, Sanda Kovačić, Božica Trupković; Gornji red: Drago Tunjas, Dražen Mikšić (Mijin), Dražen Mikšić (Tomin), Ćika Željko, Dražen Škrtić, Dražen Planinac, Željko Opačić, Jasmina Horvat, Blaženka Škrlac, Biserka Mađerčić
 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.