8.a - OŠ Švarča (Vjekoslav Karas) šk. godina 1977./78.

8.a - Donji red: Predrab Rebić, Marija Bodrožić, Jelena Katić, Ljerka Naglić (razrednica), Manuela Rogić, Jadranka Pauli; Srednji red: Dražen Rade, Verica Petrović, Branko Rajak, Nevenka Jakšić, Željko Vujaklija, Božica Prugovečki, Momir Cvijanović, Biljana Bućan, Andreja Šebalj, Jeka Malobabić; Gornji red: Željko Milčić, Dražen Muža, Željko Mrgić, Dubravko Mohorić, Biserka Obrovac, Edita Dol, Andreja Turković; na slici nisu: Boris Sviličić, Nikica Bijelić, Berislav Pekić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.