Izgradnja željezničke pruge - Rakovac

Prije 140 godina prvi je vlak prošao kroz Karlovac prema Rijeci 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.