Djeca sa Dubovca 1938. godine, Primorska 13

Djeca sa Dubovca 1938. godine, Primorska 13, s lijeva: Danilo Pahor, Ivica Brozović, Božo Šnajder, Zdenko Klemenčić i Branko Marković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.