Razglednica - Karlovac (Rakovac 1963. godine)

Razglednica - Karlovac (Rakovac 1963. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.